apk keuring gids



 

 

 

 

 

 

 
apk

internet gids - ugamedia.com


APK
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, of bedrijfsauto die – beladen – niet zwaarder mag zijn dan 3.500 kg, jaarlijks laten keuren. Tenminste, als de voertuig drie jaar of ouder is. Zware bedrijfsauto’s, aanhangwagens en opleggers moeten jaarlijks worden gekeurd vanaf het moment dat ze één jaar oud zijn. De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijft dus belangrijk.

Onafhankelijke keuringstations
Wilt u een onafhankelijke keuring? Als u een onafhankelijke keuring wenst, dan kan dat. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. U kunt terecht bij de onafhankelijke keuringsinstellingen. Deze voeren alleen APK uit en verrichten geen reparaties. Ook kunt u terecht bij de RDW. De RDW is de Nederlandse uitvoeringsorganisatie die namens de overheid controle uitoefent op de juiste uitvoering van de APK. Daarom is het ook mogelijk om de APK van uw voertuig uit te laten voeren door de RDW.

Voertuiggegevens online raadplegen
De RDW registreert APK-keuringsdata en andere gegevens van voertuigen. Op deze pagina kunt u van in Nederland gekentekende voertuigen de APK-datum opvragen. Op deze datum vervalt de geldigheid van de APK-keuring. Als uw voertuig keuringsplichtig is, moet deze vóór de APK-vervaldatum goedgekeurd worden.Ook kunt u op deze pagina een aantal technische gegevens van het voertuig opvragen, zoals het merk, de kleur en de datum van de eerste toelating. Deze gegevens geven op geen enkele wijze inzicht in wie de eigenaar van het voertuig is. Persoonsgegevens worden alleen aan autoriteiten en belanghebbenden verstrekt die hier binnen wettelijk vastgestelde kaders recht op hebben.

APK keurmeester services
De APK Keurmeester Service is er voor u! Op deze site vindt u de laatste nieuwtjes over APK, veelgestelde vragen, informatie over trainingen en voorbeelden van vragen ter voorbereiding op het examen. Want in de drukte van alledag kunt u vast wel wat ondersteuning gebruiken! Wilt u nog meer service? Dat kan! Als u zich aanmeldt voor de gratis APK Keurmeester Service geven wij tijdig een seintje wanneer uw keurmeesterbevoegdheid afloopt.
En nodigen wij u ruim op tijd uit voor de examentraining APK Bevoegdheids verlenging.

APK voor oldtimers
Leen APK is een APK station dat gericht is op het goedkeuren (natuurlijk wel binnen de wettelijke vereisten) van oldtimers, bijzondere auto’s en auto’s van klanten die zelf het onderhoud van hun auto verzorgen.

APK software - Q-Auto
Bijna alle garagebedrijven, dealers en keuringstations hebben te maken met APK keuringen en registratie van bedrijfsvoorraad. De administratieve afhandeling verloopt meestal niet vlekkeloos en vaak zijn er problemen met
het invoeren van veel codes en wachtwoorden, de verbinding met de RDW,
afdrukken van keuringsrapporten en vrijwaringsbewijzen, het gebruik de software. Qumran IT heeft hiervoor de oplossing, namelijk Q-Auto. Q-Auto kent de volgende functies: APK/RV, ORB, Klantbeheer, Kentekenbeheer, Facturering, APK Brieven en diverse fraaie overzichten ter ondersteuning van Uw interne administratie.

APK en laswerk
Als je met een half gammele roestbak naar de APK-keuring gaat dan zal het je niet verbazen als je een afkeur krijgt. Je kunt jezelf een hoop ellende besparen door vooraf eens kritisch naar je roestmobiel te kijken en de mogelijke problemen voor de keuring al te verhelpen. De vraag is dan: Wat is nog wel en wat is niet meer acceptabel? In elk geval geldt dat voor de APK de dragende delen allemaal in orde moeten zijn. Een enkel klein gaatje kan nog door de vingers worden gezien, maar echt niet meer dan dat. Denk eraan dat roest en ijsbergen veel gemeen hebben. Het grootste deel ervan zit 'onder water'. Er is dus altijd (veel) meer dan dat je denkt. Niet dragende delen, zoals bijvoorbeeld portieren, mogen aan de onderzijde wel behoorlijk rottig zijn. Maar de binnen- en buitenplaat van het portier moeten nog wel aan elkaar zitten. Bovendien mag een portier geen uitstekende scherpe randen hebben.

APK en caravans
Vanaf 1 september 2003 zijn alle aanhangwagens, caravans en opleggers met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg verplicht een eigen kentekenbewijs en eigen kentekenplaat te hebben. De eigen kentekening en registratie is een gevolg van internationale afspraken in het zogenoemde Verdrag van Wenen. De nieuwe kentekenregistratie lijkt in veel gevallen op de registratie die nu al voor auto’s en motoren geldt. Daarbij horen vergelijkbare rechten en plichten. Liefst 10% van de huishoudens in Nederland wordt geraakt door de nieuwe wetgeving. De verwachting is dat in totaal ongeveer 740.000 nieuwe kentekenplaten uitgegeven worden: 395.000 caravans en 345.000 aanhangwagens en opleggers. Hieronder vallen ook draaiorgels, boedelbakken, marktwagens, boottrailers en kermiswagens. Naast de caravaneigenaren zijn de 10.000 Nederlandse transportondernemingen de grootste groep bezitters van aanhangwagens. Eigenaren hebben tot 1 september 2003 de tijd om op het postkantoor een aanvraag voor een kentekenbewijs voor hun aanhangwagen in te dienen.

APK artikelen
Allemaal kennen we het wel; van die vervelende opmerkingen over wel of geen gordels, geluidsmetingen en de roetmering voor diesels tijdens de gevreesde APK-keuring. En ook allemaal krijgen we er vroeg of laat mee te maken. Eén van onze teamleden werkt bij een Chrysler-dealer en heeft z'n APK-keurmeester papieren. De bedoeling van deze rubriek is het vrijgeven van de gegevens die in de originele APK-bijbel staan en die voor ons van belang zouden kunnen zijn. In de praktijk blijkt dat APK-keuringstations het niet altijd zo nauw nemen met het officiele regelement. Op deze manier kun je ze er mee confronteren!

Persberichten vd overheid

Meer greep op APK-keuring voor automobilist
De ANWB, de BOVAG, de RDW en het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben overeenstemming bereikt over een plan om autobezitters meer duidelijkheid te verschaffen rond de APK-keuring. Kern van het plan is een duidelijker onderscheid tussen de verplichte keuring, reparatie van geconstateerde gebreken en regulier onderhoud aan de auto. Dit onderscheid helpt autobezitters om bewuster te kiezen welke opdracht zij hun garagehouder geven.

De RDW gaat een afsprakenformulier meesturen met de standaardbrief waarmee de dienst kentekenhouders herinnert aan de APK-keuring. Op dit formulier kan de consument zijn wensen aangeven ten aanzien van de keuring. Moet het garagebedrijf alleen de wettelijk verplichte keuring uitvoeren, gelijk de noodzakelijke reparaties verrichten of de auto zelfs een onderhoudsbeurt geven? Het formulier dient als basis voor deze specifieke afspraken. Als de bezitter de auto weer ophaalt, kan de garagehouder aan de hand van het afsprakenformulier uitleggen wat de resultaten zijn van de keuring. Het is verder de bedoeling de rekening te specificeren en het APK-keuringsrapport inzichtelijker te maken.

De betrokken instanties zullen de nieuwe werkwijze op korte termijn twee maanden testen. Daarna moet uit een evaluatie blijken of de aanpak werkelijk een verbetering is. Minister Peijs heeft de Tweede Kamer vandaag met een brief over het voorstel geïnformeerd.


APK keuring blijft gehandhaafd
Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) handhaaft het huidige keuringsschema van de APK. Een verlaging van het aantal verplichte keuringen is slecht voor de verkeersveiligheid en het milieu, aldus de minister. Op dit moment moet iedere auto ouder dan drie jaar jaarlijks worden gekeurd. Omdat de APK-keuring in veel gevallen wordt gecombineerd met een onderhoudsbeurt is het percentage auto's dat wordt afgekeurd relatief laag. Zonder de jaarlijkse APK-plicht zal het onderhoud aan de auto's afnemen, waardoor deze onveiliger en meer milieuvervuilend kunnen worden.

Wijzigingen
De APK-regeling wordt wel op enkele kleine punten aangepast. Zo levert een verdere automatisering in de documentenafhandeling een jaarlijkse besparing op van ongeveer 18 miljoen euro. Ook worden auto's van vóór 1960 uitgesloten van de APK-plicht. Personen- en bestelauto's ouder dan 30 jaar moeten niet langer jaarlijks, maar tweejaarlijks worden gekeurd. In 2000 zijn een aantal zaken in de APK-regeling gewijzigd. Deze wijzigingen zijn nu geëvalueerd. In 2002 is toegezegd dat tijdens de evaluatie ook de keuringsfrequentie werd bekeken.


Alle trefwoorden, klik hier


Terug naar het hoofdmenu

 

 

[ Email ons ]